Parnassius mnemosyne Mnemosynefjäril

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Vita vingar med tydligt markerade svarta vingribbor. Stort fält utan fjäll längs ytterkanten från vingspetsen. Två svarta fläckar i diskcellen på framvingen. Svart pudring längs bakkanten på bakvingen.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 50-68 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Corydalis cava, Corydalis intermedia, Corydalis solida
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Mnemosynefjäril har två svarta fläckar i diskcellen på framvingarna och stort fält utan fjäll längs ytterkanten på framvingen.

Aporia crataegi Hagtornsfjäril

Alla foton ♀/♂
Kännetecken: Stor med vita vingar med skarpt markerade svarta vingribbor och en smal svart diskfläck i ytterkanten av diskfältet.
©
♀+♂
Vingbredd: 56-67 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Crataegus monogyna, Malus domestica, Prunus domestica, Prunus spinosa, Pyrus communis, Sorbus