Orthosia populeti Aspsälgfly

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Grå vinge med rundat hörn. Stor oval och njurfläck med ljus kant. Ofta diffust mörkt tvärband mitt på vingen. Ljus tvärlinje långt ut som ofta har bruna eller svarta märken inåt. Hanen har kraftigare kamtandade antenner än liknande arter.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 34-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus tremula
Arterna är: Lika
Skillnad: Liknande teckning men cerasi brun och populeti i regel grå. den ljusa yttre tvärlinjen ofta bruten hos populeti, men rakt och jämnt lopp hos cerasi. Innaför den ljusa yttre tvärlinjen har populeti normalt svarta eller rödbruna fläckar, medan cerasi normalt har jämn rödbrun skuggning. Cerasi har framträdande ljusa vingribbor i yttre delen av vingen.

Orthosia cerasi Busksälgfly

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Rundvingad, stor oval och njurfläck som är rundade och har ljus kant. Variabel i färg från ljust brun till brunsvart. Yttre ljusa linjen normalt distinkt. Oftast ljusa vingribbor i ytterdelen av vingen.
©
♀+♂
Vingbredd: 34-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Quercus, Salix, Ulmus