Kännetecken: Mycket variabel. Bra kännetecken är de 2-3 mörka fläckarna innanför yttersta ljusa tvärlinjen som nästan alltid är tydliga. Bakre halvan av njurfläcken ofta svart. Yttre ljusa tvärlinjen har ett tydligt hack nära framkanten.

Orthosia
incerta

Större sälgfly

Alla foton Synonymer ♀/♂
 ©
♀+♂
Vingbredd: 35-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Populus, Prunus spinosa, Quercus, Salix, Trifolium, Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Incerta har spetsigare vinge och bakre halvan av njurfläcken oftast svart, medan hos populeti är oftast hela njurfläcken mörkbrun men det finns exemplar med mörkbrunt bara i bakre delen. Hos incerta har den yttre ljusa tvärlinjen ett hack nära framkanten och innanför denna finns 3 halvcirkelformade fläckar, medan populeti har en ljus tvärlinje som ofta är lite bruten men inte hackig och innanför finns oftast fler och smalare svarta eller rödbruna fläckar. Hanen hos populeti har kraftigt kamformiga antenner, betydligt kraftigare än hanen hos incerta.
Kännetecken: Grå vinge med rundat hörn. Stor oval och njurfläck med ljus kant. Ofta diffust mörkt tvärband mitt på vingen. Ljus tvärlinje långt ut som ofta har bruna eller svarta märken inåt. Hanen har kraftigare kamtandade antenner än liknande arter.

Orthosia
populeti

Aspsälgfly

♀/♂   Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 34-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus tremula