Ochsenheimeria urella Uroxhornmal

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Brunspräckliga framvingar med grova resta fjäll som ger ett rufsigt utseende. Honan ljusare. Framåtriktad tofs på palperna och en rufsig kalufs. Inre 2/3 av antennerna förtjockade pga utstående fjäll, tydligare hos honan.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 9-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Bromus, Elytrigia
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Hanen hos urella skiljer sig genom att antennerna bara är svagt förtjockade i inre delen. Honan är mycket lik, men har i snitt ljusare framvingar och också smalare framvingar (i snitt 4,5 gånger så lång som bred jämfört med 3,3 gånger).

Ochsenheimeria taurella Kohornsmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Brunspräckliga framvingar med många grova resta fjäll som ger den ett rufsigt utseende. Framåtriktad tofs på palperna och en rufsig kalufs. Inre 2/3 av antennerna förtjockade pga utstående fjäll. Inre halvan av bakvingarna vita.
©
♀+♂
Vingbredd: 11-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Dactylis, Poa, Secale