Naenia typica Gråribbat kvällsfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gråbruna extremt breda framvingar med ljusa vingribbor och två ljusa tvärlinjer med mörk skuggning samt en ljus tvärlinje nära ytterkanten. Oval och njurfläck tydligt markerade med ljus kant.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 33-46 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Artemisia absinthium, Artemisia vulgaris, Galium, Lamium, Malus, Plantago major, Prunus padus, Rubus, Rumex, Salix, Taraxacum, Urtica dioica
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Typica har ljusa tvärlinjer, decimalis mörka. Hanen hos decimalis har brett kamtandade antenner. Typica flyger tidigare, fast visst överlapp.

Tholera decimalis Vitribbat fältfly

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Bruna framvingar med ljusa ribbor. Ljus våglinje i ytterfältet med inåtpekande svarta pilspetsar. Oval och njurfläck markerade med bred ljus kant. Lång tapp bakom ovalen. Svarta tvärlinjer. Hanen har brett kamtandade antenner.
©
♀+♂
Vingbredd: 32-46 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: