Kännetecken: Omisskännelig. Framvingar med flikig ytterkant och mörkt grågrönt tvärband som är smalast på mitten och ibland avbrutet där.

Mimas
tiliae

Lindsvärmare

Alla foton ♀/♂
 ©
♀+♂
Vingbredd: 55-74 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus glutinosa, Alnus incana, Betula, Prunus, Tilia, Ulmus glabra
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Nerii är mycket större, teckningen är annorlunda och ytterkanten av framkanten är inte flikig som hos tiliae.
Kännetecken: Omisskännelig. Nattaktiv. Stor mycket sällsynt migrant. Vingarna är i fräscht tillstånd vackert gräsgröna, men färgen bleks och exemplar i Sverige är nog oftast mer bruna. Vingarna har karakteristiskt flammigt mönster.

Daphnis
nerii

Oleandersvärmare

♀/♂   Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 90-130 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Vinca minor