Micropterix calthella Kärrkäkmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Guldglänsande vinge utan teckning förutom liten purpurglänsande fläck vid basen. Gult huvud.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 7-10 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Caltha palustris
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Calthella har jämnt guldglänsande vinge (förutom basen) och gult huvud, medan mansuetella har diffusa tvärband och svart huvud.

Micropterix mansuetella Starrkäkmal

Alla foton
Kännetecken: Bronsglänsande vingar med otydlig teckning i purpur i form av två diffusa tvärband och liten fläck vid basen. Svart huvud skiljer den från övriga arter i familjen.
©
♀+♂
Vingbredd: 7-9 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: