Melitaea cinxia Ängsnätfjäril

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Svarta vingar med brungula fläckar som bildar tre tvärband i yttre halvan av vingarna. Mellanbandet har karakteristiska centrala svarta prickar på bakvingarna. Ovalformad svart diskfläck med ljust centrum på framvingen.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 38-46 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Centaurea, Hieracium, Plantago lanceolata, Veronica, Viola
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Ovansida: Tvärbanden av fläckar är hos ängsnätfjäril jämnt färgade av i stort sett samma brungula nyans, medan det hos väddnätfjäril finns ett mörkare rödbrunt band i yttre delen av vingen och utanför detta finns band med små vita eller vitgula fläckar. Undersida: Väddnätfjäril har svart streck som delar det vita bandet längst ut på bakvingen, medan ängsnätfjäril istället har svarta fläckar i det bandet.

Euphydryas aurinia Väddnätfjäril

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Variabel. Svarta vingribbor och tvärlinjer bildar nätmönster på vingarna. Brett orange tvärband i yttre delen som har ljusa kärnor på framvingarna och svarta prickar på bakvingarna. Undersidan lik ovansidan men mer diffus.
©
♀+♂
Vingbredd: 30-46 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Cephalaria, Knautia, Scabiosa, Succisa pratensis