Melanchra persicariae Vitfläckigt lundfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Breda svartglänsande framvingar med tydlig vit njurfläck karakteristiskt. Rödorange tofs långt fram på bakkroppen.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 37-47 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus incana, Convolvulus, Corylus, Hedera, Humulus, Prunus padus, Rubus idaeus, Rumex, Salix, Trifolium, Urtica dioica, Vaccinium uliginosum
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Mörka former av didyma påminner lite om persicariae, men persicariae har hela njurfläcken vit och en röorange tofs bak på mellankroppen.

Mesapamea didyma Mindre vitaxfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Extremt variabel. Framvingen med rundat hörn. Ytterkanten rundad utan vinkling. Yttre delen av njurfläcken vit eller vitgul. Mellankroppen ofta ljusare längs centrum.
©
♀+♂
Vingbredd: 22-32 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: