Melanchra persicariae Vitfläckigt lundfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Breda svartglänsande framvingar med tydlig vit njurfläck karakteristiskt. Rödorange tofs långt fram på bakkroppen.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 37-47 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus incana, Convolvulus, Corylus, Hedera, Humulus, Prunus padus, Rubus idaeus, Rumex, Salix, Trifolium, Urtica dioica, Vaccinium uliginosum
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Persicariae har vit njurfläck, rubrirena gulaktig och mer diffus. Om persicariae har orange tofs på kroppen så är den mindre och sitter längre bak än den hos rubrirena.

Apamea rubrirena Rödtofsat ängsfly

Alla foton
Kännetecken: Brunsvarta framvingar med stor gulaktig njurfläck och rödorange tofs på mellankroppen. Ovalen ofta med gul eller röd ton. Ljus hackig tvärlinje i ytterfältet.
©
♀+♂
Vingbredd: 38-45 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: