Kännetecken: Ljusgrå framvingar med i regel ljusare bas. Svart streck bakom njurfläcken med gaffel i båda ändar. Yttre änden av detta i höjd med centrum av njurfläcken. Ås längs mellankroppen. Orange i njurfläcken. Tydlig oval med ljus inre kant.

Lithophane
consocia

Alträfly

Alla foton Synonymer
 ©
♀+♂
Vingbredd: 43-48 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Corylus
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Lamda har bredare och längre mörkt streck som sträcker sig längre ut än njurfläcken medan det hos consocia slutar bakom njurfläcken. Consocia har ås längs mellankroppen. Lamda har tydlig svart inåtriktad spets i ytterfältet vilket hos furcifera på sin höjd är diffus.
Kännetecken: Ljusgrå framvingar med i regel ljusare bas. Smalt svart streck bakom njurfläcken med gaffel i inre ändan. Yttre änden av detta längre ut än njurfläcken. Svart inåtpekande spets i ytterfältet. I regel orangetecknad njurfläck.

Lithophane
lamda

Blågrått träfly

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 36-46 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Andromeda polifolia, Myrica gale, Vaccinium uliginosum