Kännetecken: Droppformade vita vingar med mer eller mindre tydlig grå eller svart fläck vid framvingespetsen. Undersidan vit med gul ton och varierande mängd svart pudring.

Leptidea
sinapis

Skogsvitvinge

Alla foton Synonymer ♀/♂
 ©
♀+♂
Vingbredd: 34-44 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Cymbalaria muralis, Lathyrus linifolius, Lathyrus pratensis, Lotus corniculatus, Trifolium arvense, Vicia cracca
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Skogsvitvinge ska i huvudsak ha görärt som värdväxt och ängsvitvinge gulvial. Skogsvitvinge flyger igläntor och på mindre hyggen, ängsvitvinge på öpnna ängsmarker i skogstrakter. Vårgenerationen: Fläcken vid framvingespetsen skiljer sig hos hanarna genom att ängsvitvinge har en svartare och mer tydligt avgränsad fläck och hos honorna genom att skogsvitvinge bara har grå pudring längs ribborna medan ängsvitvinge har en mer sammanhängande fläck. Ängsvitvinge kläcker 1-2 veckor före skogsvitvinge. Sommargenerationen: Fläcken vid framvingespetsen skiljer sig möjligen hos hanarna genom att ängsvitvinge har en något mer tydligt avgränsad fläck och hos honorna genom att skogsvitvinge i princip saknar fläck.
Kännetecken: Droppformade vita vingar med mer eller mindre tydlig grå eller svart fläck vid framvingespetsen. Undersidan vit med gul ton och varierande mängd svart pudring.

Leptidea
juvernica

Ängsvitvinge

♀/♂   Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 36-44 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Lathyrus pratensis, Lotus, Vicia cracca