Kännetecken: Framvingen är gråbrun med gulvit trekantig fläck vid bakkanten nära bakhörnet, liten gulvit fläck långt ut vid framkanten och spridda ljusa fjäll i yttre delen av framvingen. Huvudet brunt.

Lampronia
morosa

Rosenknoppmal

Alla foton Synonymer
 ©
♀+♂
Vingbredd: 11-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Rosa
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Aeripennella är större och har orangegult huvud, medan morosa har brunt. Aeripennella bara känd i Sverige från Gotska Sandön.
Kännetecken: Framvingarna mörkbruna med purpurskimmer. Liten trekantig gulvit fläck vid bakkanten nära bakhörnet. Huvudet orangegult. I Sverige bara känd från Gotska Sandön.

Lampronia
aeripennella

Östlig knoppmal

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 13-19 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: