Jodis lactearia Ljusgrön lundmätare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Ljust blågröna vingar som bleks snabbt till i princip vita. Två ljusa tvärlinjer som är jämförelsevis breda.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 18-26 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Corylus, Fagus, Malus, Quercus, Rubus, Vaccinium myrtillus
Arterna är: Lika
Skillnad: Putatas kraftigt tandade yttre tvärlinje skiljer dem åt.

Jodis putata Blåbärslundmätare

Alla foton
Kännetecken: Ljusgröna vingar som bleknar snabbt mot vitt. Två rejält taggiga vita tvärlinjer, speciellt den yttre.
©
♀+♂
Vingbredd: 17-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Vaccinium myrtillus, Vaccinium uliginosum