Kännetecken: Om de finns har diskpunkterna på alla vingarna ljust centrum, ofta tydligare på bakvingen. Yttre tvärlinjen är taggig men mjukt rundad förutom möjligen en lätt knyck nära framkanten.

Hypomecis
punctinalis

Ringad eklavmätare

Alla foton Synonymer ♀/♂
 ©
♀+♂
Vingbredd: 40-55 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Fagus, Populus, Prunus spinosa, Quercus, Salix, Tilia
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Roborarias två centrala svarta linjer går samman till en fläck nära bakkanten. Diskpunkterna hos punctinalis har om de finns ljust centrum. Yttre tvärlinjen hos punctinalis är mjukt svängd med på sin höjd en liten knyck nära framkanten. Roboraria större.
Kännetecken: Största lavmätaren. Grå eller gråbruna vingar. Två centrala svarta tvärlinjer går samman till en fläck nära bakkanten. Liten svart diskpunkt på framvingen. Hanen har yviga kamtandade antenner förutom sista 2 mm.

Hypomecis
roboraria

Större eklavmätare

♀/♂   Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 40-65 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Fagus, Quercus, Salix, Ulmus