Helcystogramma rufescens Slåtterpalpmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gulbruna framvingar med ljusa stråk längs ribborna, Ibland 2 diffusa svarta pickar 1/3 och 2/3 ut. Långa palper med segment 2 tjockt gulbrunt, segment 3 bakåtriktat, ljust och smalt. Antennerna svagt ringade.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 14-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Brachypodium sylvaticum, Calamagrostis arundinacea, Dactylis glomerata, Phalaris arundinacea
Arterna är: Lika
Skillnad: Lutatellum har normalt tre svarta prickar, varav de två inre parallellt 1/3 ut medan rufescens bara ibland har oftast diffusa prickar. Rufescens har oftast ljusa stråk längs framvingen, medan lutatellum oftast är mörkare i yttre delen.

Helcystogramma lutatellum Kvickrotspalpmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gulbruna framvingar, ofta mörkare i yttre delen. Par av svarta prickar 1/3 ut och en 2/3 ut. Långa palper med segment 2 tjockt gulbrunt, segment 3 bakåtriktat och smalt. Antennerna svagt ringade.
©
♀+♂
Vingbredd: 13-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Calamagrostis epigejos, Dactylis glomerata, Elymus repens