Hedya atropunctana Svartpunktsbrokvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Inre 2/3 av framvingen blågrå och brun med ljus fläck vid framkanten, Yttre delen vit med röd ton som bleknar. Stor rund svart fläck precis utanför gränsen mellan mörkt och ljust. Brun klubbformad fläck från bakre delen av ytterkanten.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 14-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Crataegus, Fagus, Myrica gale, Salix, Tilia
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Ochroleucana har gul ton i det ljusa och atropunctana har röd ton; båda dessa bleknar dock med tiden. Atropunctana har stor svart fristående fläck i det ljusa och en klubb- eller krokformad brun fläck från bakre delen av ytterkanten. Ochroleucana har några små svarta fläckar och några diffusa bruna fläckar i det ljusa.

Hedya ochroleucana Rosenbrokvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Inre 2/3 av framvingen bruna med svart,blågrå och gulvit teckning. Yttre 1/3 ljust gulvit. Rund svart fläck mitt på gränsen mellan det ljusa och det mörka och ett par små grupper med svarta fjäll utanför denna.
©
♀+♂
Vingbredd: 16-21 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Malus, Rosa