Furcula furcula Grå gaffelsvans

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Vita vingar med svart pudring och spridda gulorange fläckar. Centrala bandet mörkgrått med i stort sett rak inre begränsning. Yttre begränsningen mer oregelbunden.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 27-38 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Fagus, Populus tremula, Salix caprea
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Yttre begränsningen av mittfältet jämnt svängt och med bredare svart kant (speciellt vid framkanten) hos bifida. Furcula är i snitt mindre och mer smutsgrå. Utanför mellanfältet finns oftast tre parallella, mot bakkanten taggiga svarta linjer hos furcula, oftast två hos bifida.

Furcula bifida Gråvit gaffelsvans

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Vita vingar med svart pudring och spridda gulorange fläckar. Centrala bandet mörkgrått med i stort sett rak inre begränsning. Yttre begränsningen svängd eller vinklad med kraftigare svart markering i främre halvan.
©
♀+♂
Vingbredd: 30-45 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Populus tremula, Salix