Fagivorina arenaria Vit lavmätare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Vita vingar med på framvingarna rikligt med svart teckning som bl.a. bildar ett par oregelbundna tvärlinjer. Ofta också bruna eller gröna inslag. Bakvingen karakersistiskt otecknad förutom små svarta fläckar vid bakkanten.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 25-35 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Fagus, Quercus
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Arenaria mer distinkt tecknad med tydligare tvärlinjer. Jubata har större och mer iögonenfallande diskpunkt och den svarta teckningen mer koncentrerad till främre halvan. Arenaria har mycket begränsad utbredning.

Alcis jubata Skägglavmätare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Vita eller ljusgrå vingar med svart pudring. Stor svart diskfläck på framvingen och 4 svarta fläckar vid framkanten. Otydliga svarta tvärlinjer.
©
♀+♂
Vingbredd: 23-33 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: