Kännetecken: Gulbruna framvingar med ljust mellanfält. Brett svart tvärband i inre halvan med vågig vit delningslinje långt ut. Vit tvärlinje 2/3 ut med bred svart pudring på båda sidor.

Euzophera
pinguis

Askbarkmott

Alla foton
 ©
♀+♂
Vingbredd: 22-28 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Fraxinus excelsior
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Den svarta fläcken i inre halvan av framvingen är mycket större hos fuliginosella och saknar ljust tvärband. Fuliginosella är också betydligt mindre.
Kännetecken: Gråbruna framvingar med stor halvcirkelformad svart fläck från framkanten som täcker stora delar av inre halvan. Yttre halvan ljusare med tunna och distinkta mörkbruna vågiga tvärband.

Euzophera
fuliginosella

Björkrörmott

  Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 15-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula