Euxoa nigrofusca Kryptiskt jordfly

Alla foton
Kännetecken: Mycket variabel. Njurfläcken smal och området kring ovalen i regel svart. Centrala vingribban ofta ljus. Oftast svarta spetsar i ytterfältet. Anses av många som synonym till tritici.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 26-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:
Arterna är: Oskiljaktiga
Skillnad: Inga säkra yttre kännetecken. Hanen av tritici ofta med rödaktig ton och har längre kantänder på antennerna jämfört med nigrofusca. Honan hos tritici enfärgat gråaktig, medan nigrofusca är mer brokig. Nigrofusca har i regel svarta spetsar i ytterfältet, men det kan tritici också ha. Nigrofusca uppges flyga ca 2 veckor tidigare, men stort överlapp. Även genitalierna är mycket lika och det är inte helt självklart att det är två olika arter, då det finns uppgifter om övergångarna mellan genitalierna. Anses av många som samma art under namnet tritici.

Euxoa tritici Vetejordfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Mycket variabel, speciellt hanarna. Ofta rödaktig ton på framvingarna. Honan gråaktig med tydliga tvärlinjer. Njurfläcken smal och området kring ovalen i regel svart. Centrala vingribban ofta ljus. Ibland svarta spetsar i ytterfältet.
©
♀+♂
Vingbredd: 24-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Beta, Calamagrostis, Polygonum aviculare