Euxoa nigricans Svart jordfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Mörka framvingar med variabel ton som kan vara rödaktig, mer brun eller grå. Njurfläcken har i regel gulaktiga fjäll åtminstone i yttre delen. Ovalen och ett tappformat märke bakom markerade med svart kant.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 26-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Allium, Brassica, Polygonum aviculare
Arterna är: Lika
Skillnad: Njurfläcken hos adumbrata har rent vit kant, medan den hos nigricans är gulaktig. Adumbrata har ljusare oval och tydligare inre och yttre tvärlinje.

Euxoa adumbrata Alvarjordfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Mörkbruna framvingar. Oval och njurfläck mer eller mindre tydligt markerade med vit kant. Två vågiga tvärlinjer. Den inre med rakt förlopp, den yttre svänger mjukt runt njurfläcken.
©
♀+♂
Vingbredd: 33-41 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: