Eupoecilia sanguisorbana Blodtoppsblomvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gulbruna framvingar. Rödbrunt tvärband knappt halvvägs ut som är sammanbundet med rödbrunt band längs framkanten från vingbasen. Rostbrunt band längs ytterkanten. Ofta liten svart diskfläck.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 12-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Sanguisorba officinalis
Arterna är: Lika
Skillnad: Sanguisorbana har mer rödaktig teckning och i regel mycket tydligare band längs inre delen av framkanten som har samma färg och är sammanbundet med det centrala tvärbandet. Vingfranarna hos sanguisorbana är helt mörka, medan de hos angustana är ljusare med mörka fläckar.

Eupoecilia angustana Ljungblomvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Framvingarna gulvita med brungula fläckar. Rödbrunt och mörkgrått tvärband knappt halvvägs ut och mörkt band i liknande färg längs ytterkanten. Liten svart prick vid bakkanten nära hörnet.
©
♀+♂
Vingbredd: 10-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Achillea, Calluna, Origanum, Plantago, Solidago, Thymus