Euphydryas aurinia Väddnätfjäril

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Variabel. Svarta vingribbor och tvärlinjer bildar nätmönster på vingarna. Brett orange tvärband i yttre delen som har ljusa kärnor på framvingarna och svarta prickar på bakvingarna. Undersidan lik ovansidan men mer diffus.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 30-46 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Cephalaria, Knautia, Scabiosa, Succisa pratensis
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Ovansida: Tvärbanden av fläckar är hos skogsfjäril jämnt färgade av i stort sett samma brungula nyans, medan det hos väddnätfjäril finns ett mörkare rödbrunt band i yttre delen av vingen som har ljusa centrum på framvingarna och svart prick i centrum på bakvingarna. Undersida: Väddnätfjäril har svarta prickar i centrum av fläckarna i det yttre bruna tvärbandet och de ljusa banden är vitare.

Melitaea athalia Skogsnätfjäril

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Variabel. Brunsvarta vingar med brungula fläckar som bildar tre tvärband i yttre halvan av vingarna. Bredden på tvärbanden varierar och de flyter ibland samman. Bakvingens undersida är halmfärgad med bl.a. brunt band med svart kant.
©
♀+♂
Vingbredd: 36-47 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Centaurea, Digitalis, Linaria, Melampyrum, Pedicularis, Plantago lanceolata, Valeriana officinalis, Veronica