Kännetecken: Gråsvarta glansiga framvingar med 3 silvriga framkantsfläckar. Den inre utåtriktad och den yttre inåtriktad och bildar brutet tvärband. Silvriga fjäll i spetsen. Huvud vitt. Palperna vita och svarta. Antennerna ringade.

Eulamprotes
superbella

Mindre silverdystermal

Alla foton Synonymer
 ©
♀+♂
Vingbredd: 6-7 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Thymus
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Superbella har långa palper och ingen av de två inre silvriga fläckarna når bakkanten, medan de två inre tvärbanden hos argentimaculella har fläck vid bakkanten.
Kännetecken: Svarta framvingar med kopparglans. Silvrig teckning i form av brutet tvärband 1/3 ut, brett avbrutet tvärband 3/5 ut, framkantsfläck nära spetsen och små fläckar ut mot spetsen. Ansiktet är ljusare än den ockragula hjässan.

Infurcitinea
argentimaculella

Eklavmal

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 7-9 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: