Kännetecken: Rödbrun framvinge som är ljusare gulbrun längs bakkanten. Diffus ljus fläck nära bakhörnet med 1-3 tunna svarta längsstreck. Korta vita hakar längs framkanten i yttre delen av vingen.

Eucosma
obumbratana

Fettistelfrövecklare

Alla foton Synonymer
 ©
♀+♂
Vingbredd: 11-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Centaurea jacea, Picris hieracioides, Sonchus arvensis
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Obumtrana har renare färger på vingarna med enfärgade fjäll och med normalt bredare ljus bård längs bakkanten. Scorzonerana har spridda tvåfärgade fjäll som gör att framvingen ser spräckligare ut.
Kännetecken: Gråbruna framvingar med varierande mängd rödbruna fjäll och ett smalt ljust stråk längs bakkanten. Smal ljus fläck nära bakhörnet med 0-2 svarta längsgående streck. Korta vita hakar längs framkanten i yttre delen av vingen.

Eucosma
scorzonerana

Svinrotsvecklare

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 18-22 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Scorzonera