Erebia disa Disas gräsfjäril

Alla foton
Kännetecken: Bruna vingar med 4 gulringade ögonfläckar på framvingen. Framvingens undersida lik men grå pudring i yttre delen, bakvingen grå med mörkare tvärband med vågiga kanter.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 42-48 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Ovansida: Skogsgräsfjäril har gulröda fält också på bakvingarna vilket Disas gräsfjäril saknar. Undersida: Skogsfjäril har mer enfärgad bakvinge med distinkt partiellt vitt tvärband. Fältet runt ögonfläckarna på framvingen är mer rödaktigt hos skogsgräsfjäril.

Erebia ligea Skogsgräsfjäril

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Mörkbruna vingar med tegelrätt tvärband som omsluter 3-4 ögonfläckar på framvingarna och 3 mindre på bakvingarna. Framvingarna lika på undersidan. Bakvingen har ett partiellt vitt tvärband från framkanten.
©
♀+♂
Vingbredd: 38-50 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Milium effusum, Poa