Erebia disa Disas gräsfjäril

Alla foton
Kännetecken: Bruna vingar med 4 gulringade ögonfläckar på framvingen. Framvingens undersida lik men grå pudring i yttre delen, bakvingen grå med mörkare tvärband med vågiga kanter.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 42-48 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Ovansida: Gulringad gräsfjäril har normalt ögonfläckar på bakvingarna vilket disas gräsfjäril normalt saknar. Undersida: Disas gräsfjäril är mer kontrastrikt tecknad och på bakvingen finns det ett mörkt tvärband, medan gulringad gräsfjäril istället har mörkare inre del.

Erebia embla Gulringad gräsfjäril

Alla foton
Kännetecken: Bruna vingar med gulringade ögonfläckar. 4 på framvingen, 2 översta har vit kärna och flyter ihop, och 4-5 små på bakvingen. Framvingens undersida lik men färre fläckar, bakvingen grå med mörkare inre del och vit fläck.
©
♀+♂
Vingbredd: 43-48 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Carex, Deschampsia