Epinotia abbreviana Almrullvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Variabel. Gråbrun till rödbrun. Ofta rödare i yttre delen. Ljust bakåtriktat tvärband från framkanten 1/3 ut med skarp krök inåt och når bakkanten 1/3 ut. Smalare ljust band 1/2 ut vid framkanten mot bakhörnet. En form jämnt rödbrun.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 12-16 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer campestre, Ulmus
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Minutana har fler och längre svarta längsgående streck i bakre delen av ytterfältet och de börjar redan i främre halvan av framvingen, medan den ljusa fläcken med de svarta strecken är begränsad till bakre halvan hos abbreviana. Vid framhörnet har abbreviana en rundad rödbrun fläck, medan minutana i regel men inte alltid har en tunnare rödbrun fläck med vitt utanför närmast hörnet.

Gypsonoma minutana Silverpoppelsbladvecklare

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Rödbruna framvingar med diffusa brunsvarta tvärband. Långt rödbrunt streck från framkanten 2/3 ut till mitten av ytterkanten och flera silvriga fläckar. Flera tunna svarta streck i bakre delen av ytterfältet.
©
♀+♂
Vingbredd: 10-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus alba, Populus nigra, Populus tremula, Salix