Elachista eleochariella Ängsullsgräsmal

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Gråbruna framvingar med avlång mörk fläck 1/3 ut med vitt innanför och utanför. Vit utåtriktad fläck 3/4 ut vid framkanten med mörk inre kant. En vit fläck vid bakhörnet och en liten vid spetsen. Mörk linje i fransarna.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 7-8 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Eleocharis palustris, Eriophorum angustifolium
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Utonella är mer kontrastrikt tecknad och har ofta en varmare gulbrun ton. Den inre mörka begränsningen av den vita fläcken 3/4 ut vid framkanten är hos eleochariella rak och utåtriktad medan den hos utonella i princip är vinkelrät mot framkanten och tydligt vinklad längre in.

Elachista utonella Grusstarrsgräsmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Grå- eller gulbruna framvingar med avlång mörk fläck 1/3 ut med vitt innanför och utanför. Vit fläck 3/4 ut vid framkanten med vinklad mörk inre kant. En vit fläck vid bakhörnet och en liten vid spetsen. Mörk linje i fransarna.
©
♀+♂
Vingbredd: 8-9 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Carex, Festuca, Juncus