Kännetecken: Guldgula framvingar med tydligt böjd och rundad framkant. Bakvingar utan mörk skuggning. Vilar med vingarna plant.

Eilema
sororcula

Guldgul lavspinnare

Alla foton Synonymer ♀/♂
 ©
♀+♂
Vingbredd: 26-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Fagus, Larix, Prunus spinosa, Quercus
Arterna är: Lika
Skillnad: Sororcula har mer rundad framvinge med böjd framkant. Normala utbredningen överlappar inte i Sverige.
Kännetecken: Framvingarna klargula utan glans och mer trekantiga med spetsigt framhörn (speciellt hanen) jämfört med andra lavspinnare.Vilar med vingarna plant.

Setema
cereola

Vaxgul lavspinnare

♀/♂   Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 18-31 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: