Kännetecken: Guldgula framvingar med tydligt böjd och rundad framkant. Bakvingar utan mörk skuggning. Vilar med vingarna plant.

Eilema
sororcula

Guldgul lavspinnare

Alla foton Synonymer ♀/♂
 ©
♀+♂
Vingbredd: 26-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Fagus, Larix, Prunus spinosa, Quercus
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Sororculum har framvingar med tydligt böjd och rundad framkant och vilar med vingarna plant medan lutarellum rullar dem runt kroppen. Sorocolum saknar mörk skuggning på bakvingarna.
Kännetecken: Framvingarna enfärgat ockragula. Bakvingarna i regel med tydlig mörkgrå skuggning i främre halvan. Undersidan på framvingarna med mörkgrå skuggning och bakvingarna dito i främre halvan. Vilar med vingarna rullade runt kroppen.

Eilema
lutarellum

Ockragul lavspinnare

♀/♂   Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 21-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: