Drymonia dodonaea Gulsvansspinnare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Varierar en del. Distinkt vitt tvärband 2/3-delar ut på framvingen med i regel ljust fält innanför. Diskfläck saknas. I huvudsak grå och vit, men ibland med rostbrunt inslag.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 33-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Fagus, Quercus
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Ruficornis har mer distinkta tvärlinjer, svart diskfläck som ser ut som ett liggande kommatecken och yttre vita tvärlinjen har tydlig svart inre följelinje. Dodonaea saknar diskfläck och har en otydlig, böjd inre tvärlinje.

Drymonia ruficornis Vintereksspinnare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Varierar lite men alltid grå/svart och vit och med svart diskfläck i form av ett liggande kommatecken. Yttre ljusa tvärlinjen har mörk inre följelinje.
©
♀+♂
Vingbredd: 34-44 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Quercus