Kännetecken: Gulbruna eller gråbruna framvingar med ljus bård längs framkanten och brett mörkt stråk bakom detta.

Donacaula
mucronella

Spetssävmott

Alla foton ♀/♂
 ©
♀+♂
Vingbredd: 22-35 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Carex, Glyceria, Phragmites
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Mucronella har en tydligt ljus bård längs framkanten och mörkt stråk utanför detta.
Kännetecken: Hanen har strågul framvinge med svart diskpunkt 2/3 ut och 2 prickar i bakre halvan, mörkt streck från vinghörnet bakåt och mörkt stråk längs framkanten. Hona större med spetsigare vinge och ytterkant konkav nära vinghörnet.

Donacaula
forficella

Saxsävmott

♀/♂   Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 21-34 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Carex, Glyceria maxima, Phragmites, Poa