Kännetecken: Gulbruna eller gråbruna framvingar med ljus bård längs framkanten och brett mörkt stråk bakom detta.

Donacaula
mucronella

Spetssävmott

Alla foton ♀/♂
 ©
♀+♂
Vingbredd: 22-35 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Carex, Glyceria, Phragmites
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Mucronella har en tydligt ljus bård längs framkanten och mörkt stråk utanför detta.
Kännetecken: Mycket långa framåtriktade palper. Hanen varierar i färg, oftast rikligt med svarta fjäll och har svagt utdraget framhörn. Honan större med brungula framvingar och framkanten svagt konkav nära framhörnet. Båda könen har mörk diskpunkt.

Chilo
phragmitella

Större vassmott

♀/♂   Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 24-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Glyceria maxima, Phragmites australis