Donacaula forficella Saxsävmott

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Hanen har strågul framvinge med svart diskpunkt 2/3 ut och 2 prickar i bakre halvan, mörkt streck från vinghörnet bakåt och mörkt stråk längs framkanten. Hona större med spetsigare vinge och ytterkant konkav nära vinghörnet.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 21-34 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Carex, Glyceria maxima, Phragmites, Poa
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Mucronella har en tydligt ljus bård längs framkanten och mörkt stråk utanför detta.

Donacaula mucronella Spetssävmott

Alla foton ♀/♂
Kännetecken: Gulbruna eller gråbruna framvingar med ljus bård längs framkanten och brett mörkt stråk bakom detta.
©
♀+♂
Vingbredd: 22-35 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Carex, Glyceria, Phragmites