Depressaria silesiaca Nordlig röllikaplattmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Grå eller brun framvinge med röd ton. Avlång svart fläck strax utanför mitten och 2 st 1/3 ut. Den främre av de inre ofta lång och sammanbunden med den yttre. Många spridda vita fjäll, speciellt längs framkanten som ser ljus ut.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 13-17 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Achillea millefolium, Artemisia vulgaris
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Silesiaca har två avlånga längsgående svarta fläckar 1/3 ut där den främre ofta är förbunden med en svart fläck strax utanför mitten, medan artemisiae också har en fläck 1/3 ut som är förbunden med svart fläck utanför mitten men saknar svart fläck bakom den inre av dessa. Silesiaca är mer rödtonad och har fler vita fjäll.

Depressaria artemisiae Streckad fältmalörtsplattmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gråbrun framvinge. Avlång svart fläck strax utanför mitten och en 1/3 ut. Dessa ofta och sammanbundna med vita och svarta fjäll. Många spridda vita fjäll, speciellt längs framkanten som ser ljus ut.
©
♀+♂
Vingbredd: 15-19 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Artemisia campestris