Depressaria radiella Palsternacksplattmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gulbruna framvingar med många längsgående svarta streck. Rikligt med vita fjäll som bl.a bildar vinklat tvärband i yttre delen och vit fläck centralt med svart centrum. Mellankropp ljus, ofta med mörkt streck centralt.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 23-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Angelica, Heracleum sphondylium, Pastinaca sativa
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Daucella har längre svarta streck och är ofta mörkare i ett stråk längs ytterkanten så att det bildas en ljus kil riktad ut mot spetsen, medan radiella istället oftast har ett vinklat tvärband av vita fjäll långt ut. Detta vinklade tvärband har en trubbigare vinkel jämfört med den ljusa kilen hos daucella. Innanför det vinklade vita tvärbandet har daucella ofta en längsgående lite bredare vit och svart fläck. Daucella ser mer långvingad ut.

Depressaria daucella Sprängörtsplattmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gulbruna eller rödbruna framvingar med längsgående svarta streck. Ofta mörkare stråk längs ytterkanten så att det bildas ljus kil ut mot spetsen. Mellankropp ljus, ofta med mörkt streck centralt.
©
♀+♂
Vingbredd: 21-26 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Daucus carota, Oenanthe, Pastinaca