Denisia obscurella Grå barrskogspraktmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Framvingar grå utan teckning. Huvud grågult och palper gulaktiga. Bruna antenner som är drygt tre fjärdedelar av framvingelängden.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 12-18 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Stannellus har glansigare framvingar, kortare palper och flyger i klippig miljö med kärleksört medan obscurella hittas främst i granskog.

Euhyponomeuta stannellus Tennspinnmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Framvingar som är enfärgat bruna med bronsglans. Bakvingarna är gråbruna med genomskinlig långsmal fläck nära basen. Huvudet är brungult. Antennerna bruna.
©
♀+♂
Vingbredd: 14-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Hylotelephium