Kännetecken: Finns inga hanar. Honan är 3-5 mm lång. Antennen har 6-16 segment. Alla ben har 4 eller ibland 3 fotsegment. På puppskalet är frambensskidan tydligt kortare än antennskidan.

Dahlica
lichenella

Jungfrusäckspinnare

Alla foton ♀/♂
♀+♂
Vingbredd: 0-0 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: I Norden finns bara honor av båda arterna. Triquetrella skiljer sig från lichenella på fler fotsegment (5 mot 3-4), fler antennsegment (12-26 mot 6-16 så visst överlapp) och på att på puppskalet är frambensskidan lika lång eller lite längre än antennskidan medan hos lichenella är antennskidan tydligt längre.
Kännetecken: Bara honor kända i Norden. Honan är 3-4 mm lång. Antennen har 12-26 segment. Alla ben har 5 fotsegment. På puppskalet är frambensskidan lika lång eller lite längre än antennskidan.

Dahlica
triquetrella

Kantsäckspinnare

♀/♂   Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 0-0 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: