Dahlica lazuri Röksäckspinnare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Hanen har grå framvingar med nät av diffusa ljusa fläckar. Fjällen har 2-3 (mer sällan 4) tänder. Honan är 3-5 mm lång med 4 fotsegment, 14-20 antennsegment och på puppskalet är frambensskidan något kortare än antennskidan.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 11-15 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter:
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Hanar: Conspurcatella har övervägande ljusa framvingar med mörkt nätmönster inklusive en stor mörk fläck centralt 2/3 ut och en mitt på bakkanten, medan det är tvärtom hos lazuri. Conspurcatella har en bred inre del av fransarna omväxlande mörka och ljusa, medan lazuri har ett smalare mörk tvärband. Conspurcatella har ring av långa cilier på varje segment på antennerna. Honor: Conspurcatella har analull runt hela bakkroppen och 5-6 segment på antennerna, medan lazuri har analullen endast på undersidan och minst 14 segment på antennerna. Conspurcatella har ett antal stora korn på sin säck.

Bankesia conspurcatella Fläckig säckspinnare

Alla foton ♀/♂
Kännetecken: Hane: Brungula framvingar med mörk fläckar. Tydlig stor mörk fläck centralt 2/3 ut och mitt på bakkanten. Huvudet med gula och grå hår. Hona: Vinglös, 4-6 mm, kort antenn (5-6 segment) och analullen brungul i ring runt kroppen.
©
♀+♂
Vingbredd: 12-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: