Cyclophora porata Brunvattrad gördelmätare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Beige vingar med riklig mörkare vattring och vita diskpunkter med mörk kant. I regel finns mörka diffusa fläckar nära ytterkanten.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 20-30 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Fraxinus, Quercus
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Färgskillnaden gör dem enkla att skilja åt.

Cyclophora pendularia Pilgördelmätare

Alla foton Synonymer ♀/♂
Kännetecken: Vattrad grå teckning med stor vit punkt med mörk kant på båda vingarna.Diffust rostbrunt tvärband mitt på vingarna.
©
♀+♂
Vingbredd: 21-29 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Alnus, Betula, Quercus, Salix caprea, Ulmus