Kännetecken: Mycket variabel teckning. Ytterkant rundad. Vingen kort. Inre halvan av njurfläcken mörk. Inre delen av vingen ofta mörkare.

Conistra
vaccinii

Lingonplattfly

Alla foton
 ©
♀+♂
Vingbredd: 28-38 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Betula, Malus, Populus, Prunus padus, Quercus, Ribes, Rubus, Rumex, Salix, Sorbus, Ulmus, Vaccinium myrtillus
Arterna är: Lika
Skillnad: Erythrocephala har mörka prickar i bakre delen av njurfläcken medan vaccinii har en mer diffust avgränsad mörk bakre del. Erythrocephala är större och vanligen gråare. Erythrocephala har svarta fläckar längs kanterna på bakkroppens undersida vilket vaccinii saknar.
Kännetecken: Två-tre mörka prickar i bakre halvan av njurfäcken och ofta en till mitt på yttre kanten. Inget svart i ovalen. Vingen oftast enhetligt brungrå, men finns form med mörk rödbrun vinge med ljusare framkant.

Conistra
erythrocephala

Gulhövdat plattfly

  Synonymer Alla foton
©
♀+♂
Vingbredd: 32-42 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Carpinus, Fagus, Fragaria, Galium, Plantago, Quercus, Taraxacum, Ulex, Ulmus, Viola