Colias tyche Fjällhöfjäril

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Blekt grönvita vingar med brett mörkgrått utkantsband på alla vingar och tydlig svart diskpunkt på framvingen. Bakvingens undersida gröngul med svart pudring, blekare utkantsband och vit diskfläck med röd kant. Fjällart.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 34-46 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Astragalus alpinus, Caragana, Oxytropis, Trifolium repens
Arterna är: Lika
Skillnad: Ovansida: Högnordisk höfjäril är varmt gulorange, fjällhöfjäril blekt grönvit. Undersida: Högnordisk är mycket varmare färgad speciellt i inre delen av framvingen och diskfläcken på bakvingen har mycket mer brunrött som är utdraget utåt. Högnordisk höfjäril flyger ovanför trädgränsen och startar flyga ett par veckor senare, medan fjällhöfjäril också flyger i fjällbjörkregionen.

Colias hecla Högnordisk höfjäril

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gulorange vingar med brett mörkt utkantsband på alla vingar och svart diskpunkt på framvingen. Bakvingens undersida gröngul med svart pudring, vit diskfläck med röd kant. Gulorange framvinge med grönt utkantsband. Fjällart.
©
♀+♂
Vingbredd: 36-46 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Arctostaphylos, Astragalus alpinus, Vaccinium