Coleophora laricella Sydlig lärksäckmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Smala grå framvingar. Huvud och fransar grå. Antennerna grå med ljusare och mörkare ringar.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 8-11 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Larix decidua
Arterna är: Oskiljaktiga
Skillnad: Spiraella har möjligen lite mer glänsande framvingar och antennerna är mörkare i inre delen, medan de hos laricella är jämnmörka och med lite tydligare ringar. Om inte det är uppenbart vilken av värdväxterna som den är knuten till så bör de samlas in för säker bestämning.

Coleophora spiraeella Spireasäckmal

Alla foton
Kännetecken: Smala glänsande grå framvingar. Antennerna grå, mörkare i inre delen, och aningen förtjockade vid basen.
©
♀+♂
Vingbredd: 9-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Spiraea