Coleophora laricella Sydlig lärksäckmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Smala grå framvingar. Huvud och fransar grå. Antennerna grå med ljusare och mörkare ringar.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 8-11 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Larix decidua
Arterna är: Lika
Skillnad: Lutarea har antenner som har mörka och ljusa ringar, medan de hos laricella är grå med endast otydliga ringar.

Coleophora lutarea Grå kapselsäckmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Smala enfärgade mörkgrå glänsande framvingar. Antenner med ljusa och mörka ringar och hölls riktade framåt och utåt. Dagaktiv och kan ofta ses vilande på värdväxtens blommor i stora antal.
©
♀+♂
Vingbredd: 9-11 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Stellaria holostea