Coleophora laricella Sydlig lärksäckmal

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Smala grå framvingar. Huvud och fransar grå. Antennerna grå med ljusare och mörkare ringar.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 8-11 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Larix decidua
Arterna är: Mycket lika
Skillnad: Antennariella är i snitt större och har antenner med tydligare ljusa och mörka ringar åtminstone i inre delen.

Coleophora antennariella Skogsfrylesäckmal

Alla foton
Kännetecken: Smala ljust brungrå framvingar. Antennerna ringade i vitt och brungrått, ofta lite otydligt speciellt i yttre delen.
©
♀+♂
Vingbredd: 10-12 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Luzula pilosa