Coleophora gryphipennella Nyponsäckmal

Alla foton
Kännetecken: Smala gulbruna till gråbruna framvingar. Antennerna ringade i vitt och mörkt gråbrunt.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 10-13 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Rosa canina, Rosaceae, Rubus
Arterna är: Oskiljaktiga
Skillnad: Knappast möjliga att skilja åt på yttre kännetecken.

Coleophora murinella Musgrå lingonsäckmal

Alla foton
Kännetecken: Smala gråbruna framvingar. Antennerna ringade i vitt och mörkgrått ända ut i spetsen.
©
♀+♂
Vingbredd: 12-14 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Vaccinium vitis