Kännetecken: Variabel. Ljust gulbruna framvingar med smalt mörkbrunt tvärband från mitten av framkanten mot bakhörnet. Tvärbandet är distinkt i främre halvan men når i regel inte bakkanten. Mörkbrun fläck vid framkanten långt ut.

Clepsis
spectrana

Kärrsnedbandsvecklare

Alla foton Synonymer
♀+♂
Vingbredd: 16-24 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer pseudoplatanus, Cicuta virosa, Epilobium hirsutum, Filipendula, Picea, Potentilla, Quercus
Arterna är: Lika
Skillnad: Spectrana har ljusare och glansigare framvingar och ofta små mörkbruna fläckar, speciellt i yttre delen av vingen. Det mörka tvärbandet startar längre in vid framkanten hos spectrana. Gnomana har resta fjäll långt bak på mellankroppen som i regel har mörka spetsar, spectrana har istället i regel mörka kanter på mellankroppen.
Kännetecken: Ljust gulbruna framvingar med smalt mörkbrunt tvärband från mitten av framkanten mot bakhörnet. Tvärbandet är distinkt i främre halvan, når inte bakkanten men går ibland ihop med fläck vid bakkanten. Mörk fläck vid framkanten långt ut.

Paramesia
gnomana

Blåbärsbredvecklare

♀/♂   Synonymer Alla foton
♀+♂
Vingbredd: 13-20 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Iris, Plantago, Stachys, Taraxacum, Vaccinium