Cirrhia icteritia Blekgult gulvingsfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gul eller gulorange framvingar med rödbrun teckning som varierar i styrka. I regel band av mörka tvärlinjer i yttre halvan. Utdraget vinghörn. Oftast svart fläck i bakre halvan av njurfläcken. Gul mellankropp och huvud.
 ©
♀+♂
Vingbredd: 27-40 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Populus, Potentilla, Rumex, Salix caprea, Ulmus, Vaccinium uliginosum
Arterna är: Lite lika
Skillnad: Sulphurago har tydlig mörk tvärlinje mitt på vingen och njurfläcken lika mörk i främre som bakre halvan. Sulphurago bara rapporterad på 1800-talet i Skåne.

Tiliacea sulphurago Tvåringat gulvingsfly

Alla foton Synonymer
Kännetecken: Gula framvingar med S-formad tvärlinje mitt på vingen som touchar mörk njurfläck med smal midja. Mörka prickar i en båge i ytterfältet. Enstaka observationer på 1800-talet från SKåne.
©
♀+♂
Vingbredd: 31-36 mm
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC
Sk Bl Ha Sm Öl Go Ög Vg Bo Ds Up Vs Vr Dr Me Hr Ån Vb Nb Ås Ly Pi Lu To
Andra källor:
Värdväxter: Acer, Betula, Fagus, Fraxinus, Quercus, Salix, Tilia